Bilimin hayatımızdaki yeri

Bilimin Hayatımızdaki Yeri

Bilimin Hayatımızdaki Yeri.

Bugün bilim adını verdiğimiz olgu üzerine bir beyin fırtınası gerçekleştireceğiz. Bunu bu yazıyı okuyan herkes ile birlikte yapmış olacağız. Şöyle ki bilim dediğimiz olgu, insanoğlunun Dünya üzerinde var olması ile birlikte hayatımıza dahil olmuş olan bir kavram. Her şeyin en başında, ilkel yöntemlerle bile bilim var olmuş, gün geçtikçe gelişmiştir.

Bilimin insan hayatındaki yer ve önemi kimilerine göre önem taşırken, kimileri bu konu hakkında fikir bile beyan etmez, kimileri ise bu konuyu düşünmeye dahi zahmet etmez. Ama bugün yaşadığımız Dünyayı anlamak için bilimi anlamalı, kavramalı ve onu insanlığa hizmet edecek şekilde kullanmalıyız. Tarih boyunca onlarca bilim insanı, çalışmalar gerçekleştirmiş, insan hayatını değiştirme noktasında adımlar atmışlardır. Bu adımlar bazen olumlu adımlar olurken, bazen olumsuz adımlar da atılmamış değildir. Nedir bu olumsuz adımlar? diye soracak olursanız durun ve bir düşünün. Şuan sizi tedirgin eden nesneleri gözünüzde canlandırın.

Aklıma ilk gelen nesneyi söyleyeyim. Nükleer güç. Evet onu geliştiren ve bu gücü kucağımıza bırakan kişi çoğumuzun adını en az bir kere duyduğumuz Einstein. Nükleer güç bilimin bize kattığı olumsuz bir adım. Olumsuz ve çoğu zamanda gereksiz bir adım. Nükleer gücün kullanımını kabul edebileceğimiz tek durum ancak enerji üretimi olabilir. Fakat nükleer güç ile çalışacak bir santral de ciddi tehdit oluşturmakta.

Çernobil’de veya yaklaşık 7 yıl önce Japonya’da gerçekleşen felaketler bize bunun ne derece tehdit oluşturduğunu kanıtlar niteliktedir. Hepimizin bildiği üzere İkinci Dünya Savaşında Japonya’ya atılan atom bombaları yıllar geçmiş olsa da o bölgede bir çok sakat doğumun yaşanmasına neden oldu. Canlılar üzerinde toplu kıyım etkisi gösterdi. Yaşanamayacak coğrafyalar oluşturdu.

Bilimin hayatımızdaki yeri ve önemi konulu serimizin ilk bölümünde nükleer güç ve onun insan hayatına etkisine dikkat çektik. Bilimin hayatımızda bir yeri olduğu şüphesiz. Ancak asıl sorun bizim bilimi hayatımızın neresine yerleştirdiğimizde. Esen kalın…

One Response

  1. Selami Güvenç Haziran 21, 2020

Leave a Reply